طرح بخشیدن لوازم آشپزخانه و منزل و لباس به نیازمندان

شما با این کار می توانید در طول سال و یا پایان سال، شادی را به خانواده های نیازمند هدیه کنید و هم زمان از دردسر جابه جایی لوازم مازادی ...

ادامه مطلب