اولین مرکز رسمی و دارای مجوز اُتیسم شهر تهران

مرکز اختلال طیف اُتیسـم فریحا

ارزیابی، تشخیص و مداخله اختلال طیف اُتیسم با ارائه خدمات متنوع همچون صدور کارت اُتیسم، پایگاه دائمی غربالگری و ...

13 فروردین | 2 April

روز جهانی آگاهی اُتیسم

حضور مرکز اُتیسم فریحا در مراسم روز جهانی اُتیسم

درباره اُتیسم بیشتر بدانید ...

مجله آنلاین اُتیســـم

بررسی چالش‌ها و رفتارهای اجتماعی مربوط به اختلال طیف اُتیسم

موسسه خیریه مهرگستر پرهام

عضو جامعه‌ای باشید که به آن اعتماد دارید ...

حمایت از خدمات تخصصی موسسه خیریه اُتیسم مهر گستر پرهام تهران

خدمات خیریه پرهام

غربالگری، تشخیص و مداخله اختلال طیف اُتیسم

تنها مرکز رسمی غربالگری شهر تهران با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

صدور کارت اُتیسم

با ثبت نام و احراز هویت، کارت رسمی اُتیسم را از مرکز اختلال طیف اُتیسم دریافت کنید.

مشاوره تلفنی رایگان

شما می‌توانید با تماس با مرکز اُتیسم فریحا، با کارشناسان مجموعه در مورد تشخیص و مداخله اُتیسم، مشاوره رایگان دریافت کنید.

مرکز مثبت زندگی کد 9920

ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، توان‌بخشی، انجام اقدامات معیشتی، ارائه آموزش‌ها در زمینه مسائل اجتماعی اُتیسم

مجله آنلاین اُتیســــم

درباره اُتیسم بیشتر بدانیم ...

پایگاه غربالگری اُتیسم فریحا

موسسه خیریه مهرگستر پرهام تهران با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خدمات تخصصی اتیسم را در قالب خدمات چهارگانه ارائه می‌نماید:

1- موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران

2- مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا

3- پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم فریحا

4- مرکز مثبت زندگی کد 9920 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

اخبار، رویدادها و اطلاعیه‌های اُتیسم

برای ارزیابی، تشخیص و غربالگری اُتیسم چه باید کرد؟

در صورتی که به رفتار کودک، مشکوک شدید و می‌خواهید بصورت دقیق و صحیح ارزیابی و تشخیص داده شود، اولین و اصلی ترین کار و روش مراجعه به سایت “برنامه ملی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم” در سایت سازمان بهزیستی کشور است که پس از ارزیابی اولیه، شما را به نزدیک‌ترین مرکز معتبر و مجوز دار تحت نظارت بهزیستی معرفی می‌کند.

یک روش ساده ترهم اینه که به  “پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اتیسم در مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا (با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران)” مراجعه کنید.

تاکید می‌شود که جهت ارزیابی و تشخیص حتما به پایگاه‌های دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم و مجوزدار بهزیستی مراجعه کنید و از مراجعه به مراکز غیر مجوز دار خودداری نمایید.