غربالگری اتیسم
خدمات بهزیستی مثبت زندگی
credit-card1
سهیم در کار خیر

همه کارتهای عضو شتاب

telephone
مشاوره و غربالگری

تماس در ساعات اداری

courses
توانبخشی و آموزش

دوره های آموزشی

like
تحت نظارت بهزیستی

با مجوزات رسمی

love

پرهام چریتی همراه شما...

موسسه خیریه پرهام به شماره ثبت 44662

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خدمات تخصصی اتیسم را در قالب خدمات چهارگانه ارائه مینماید
1- موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران
2- مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا
3- پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم فریحا
4- مرکز مثبت زندگی کد 9920 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

برای ارزیابی ، تشخیص و غربالگری اتیسم باید چکار کنیم؟

در صورتیکه به رفتار کودک مشکوک شدید و میخواهید بصورت دقیق و صحیح ارزیابی و تشخیص داده شود، اولین و اصلی ترین کار و روش مراجعه به سایت “برنامه ملی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم” در سایت سازمان بهزیستی کشور است که پس از ارزیابی اولیه شما را به نزدیکترین مرکز معتبر و مجوز دار تحت نظارت بهزیستی معرفی میکند.

یک روش ساده تر هم اینه که به  “پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اتیسم در مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا (با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران)” مراجعه کنید

تاکید میشود که جهت ارزیابی و تشخیص حتما به پایگاه های دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اتیسم و مجوزدار بهزیستی مراجعه کنید و از مراجعه به مراکز غیر مجوز دار خود داری نمایید

حمایت از ارائه خدمات تخصصی و غربالگری اتیسم

ما در مرکز تخصصی تشخیص اختلال طیف اتیسم فریحا غربالگری و خدمات رایگان دیگری نیز ارائه میدهیم. جهت همکاری با امور خیریه مهر گستر پرهام در حوزه اتیسم متیوانید در این مهربانی سهیم باشید.

مرکز خیریه مهر گستر پرهام با داشتن مجوز رسمی از سازمان بهزیستی استان تهران خدماتی چون آموزش برای افراد مبتلا به اتیسم و خانواده های آن ها ، مشاوره ، غربالگری ، سمینار و اردوهای تفریحی آموزشی مخصوص این افراد ، ارائه میدهد.

با همراهی ما در ادامه ارائه این خدمات در این مرکز سهیم باشید.